Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất 2023

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa chính là sự thỏa thuận giữa hai bên. Trong đó bên vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến nơi đã thỏa thuận. Đồng thời giao hàng cho người có trách nhiệm nhận. Bên thuê có nghĩa vụ chi trả cước phí cho bên vận chuyển.

Tất cả những hình thức giao dịch buôn bán, chuyển hàng hóa đều phải có sự thỏa thuận. Cũng như hợp đồng ký kết vận chuyển giữa bên chủ và bên tiến hành vận chuyển.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn chưa hiểu cụ thể cách soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa ra sao? Nội dung bài viết dưới đây, sẽ giải đáp cụ thể vấn đề này cho các bạn. Cùng tìm hiểu ngay thôi nào.

Xem thêm: Nhà hướng Bắc

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

Hợp đồng vận chuyển như đã nói, là sự thỏa thuận giữa bên thuê vận chuyển hàng hóa và bên nhận giao đến địa điểm thỏa thuận. Bên thuê có trách nhiệm thanh toán cước phí cho bên nhận vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì

Có thể hiểu đơn giản, hợp đồng vận chuyển được ký kết theo sự thống nhất của 2 bên. Nghĩa là giữa khách hàng với bên nhận vận chuyển. Đồng thời cũng không bắt buộc phải tiến hành bằng văn bản.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Số:………….

– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11;

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày….. tháng…. năm …. Chúng tôi gồm:

BÊN A:…………. (Bên thuê vận chuyển)

– Đại diện ông:………………………………………

– Chức vụ:…………………………..

– Địa chỉ:…………………………..

– Điện thoại: …………………………..Fax:…………………………..

– MST:…………………………..

BÊN B:…………… (Bên vận chuyển)

– Đại diện ông:…………………………..

– Chức vụ: ……………………

– Địa chỉ:…………………………..

– Điện thoại: …………………………..Fax:…………………………..

– Tài khoản: ………………………….. tại Ngân hàng:…………………………..

– Mã số thuế:…………………………..

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa với những điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Hàng hoá vận chuyển và phương thức vận chuyển

Bên A đồng ý thuê bên B vận chuyển hàng hóa như sau :

– Mặt hàng vận chuyển: Gạo

– Nơi nhận hàng: Kho chứa gạo bên A tại số 8 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

– Phương thức vận chuyển: Đường bộ

Điều 2: Thời gian và địa điểm giao nhận

– Thời gian vận chuyển hàng hóa từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022

– Địa điểm giao nhận tùy thuộc vào mỗi đơn hàng mà bên A sẽ thông báo cho bên B.

– Bên B sẽ đưa phương tiện đến nhận hàng tại hàng kho chứa gạo bên A và vận chuyển tới địa chỉ của từng chuyến hàng do Bên A cung cấp .

Điều 3: Phương thức thanh toán

– Bên A thanh toán tiền mặt cho Bên B theo từng chuyến hàng.

– Giá cước vận chuyển sẽ tính theo từng thời điểm, từng khối lượng gạo được vận chuyển.

– Tất cả các loại chi phí vận chuyển hoàn toàn do bên B chịu. Ngoài cước phí đã thỏa thuận bên A không chịu bất cứ chi phí nào cho bên B.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của Bên A:

– Thanh toán cước phí vận chuyển bằng tiền mặt cho bên B theo đúng thời hạn.

– Thông báo cho bên B kế hoạch giao hàng trước 03 ngày các thông tin về số lượng từng đợt, để bên B sắp xếp phương tiện thời gian vận chuyển phù hợp.

– Lập phiếu xuất kho cho từng chuyến vận chuyển, trong đó ghi rõ tên hàng, số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng, ngày giờ vận chuyển.

Trách nhiệm của Bên B:

– Bên B sắp xếp phương tiện để vận chuyển khi nhận được các thông tin của bên A.

– Vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm bên A giao.Trong quá trình vận chuyển nếu xảy ra hư hỏng, mất mát, giao hàng chậm, Bên B phải chịu bồi thường cho bên A tương ứng với giá trị hàng hóa vận chuyển

– Bên B chịu mọi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

– Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết khi bên A yêu cầu thanh toán.

Điều 5: Điều khoản chung

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nếu có thay đổi hoặc phát sinh, hai bên cùng nhau thoả thuận để thống nhất và có biện pháp giải quyết cụ thể phụ lục hợp đồng.

– Các bên không được đơn phương thay đổi bất kỳ điều khoản nào khi chưa có sự đồng ý của bên kia.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022, hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

– Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất
Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất

Tải link mẫu: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Số:………….

– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11;

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày….. tháng…. năm …. Chúng tôi gồm:

Bên A (hành khách)

– Tên ( đại diện hành khách): ………………

– Địa chỉ ……………………..

– Tài khoản số………. Mở tại ngân hàng…………………

– Đại diện là ông (bà)……….. Chức vụ………………..

Bên B (bên vận chuyển hành khách)

– Tên doanh nghiệp (đại diện chủ phương tiện):…………………

– Địa chỉ………………

– Điện thoại……………

– Tài khoản số………….. Mở tại ngân hàng……………

Hai bên thống nhất thỏa thuận nôi dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Vận chuyển hành khách

1. Số người: 20 người

2. Tính giá cước: 80.000 đồng / người.

Điều 2. Địa điểm nhận hành khách, giao khách

– Bên B phải đến…đường, xã, phường………

nhận hành khách vào thời gian…..giờ…..ngày…..

– Địa điểm, thời gian giao khách:…………………

Điều 3. Phương tiện vận chuyển hành khách

Phương tiện vận chuyển hành khách: xe ô tô khách 24 chỗ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

Quyền của bên vận chuyển

– Yêu cầu hành khách trả lại đủ cước phí vận chuyển hành khách.

– Từ chối chuyên chở hành khách khi xét thấy vi phạm các điều lệ vận chuyển.

Nghĩa vụ của bên B

– Chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, lái xe và phụ xe văn minh, lịch sự.

– Đảm bảo đủ chỗ ngồi cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải cho phép.

– Thời gian xuất phát :………………………..

– Hoàn trả lại cho hành khách cước phí vận chuyển, nếu khách hàng thông báo cho bên B trước 2 ngày.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ bên A

Quyền của bên A

– Được quyền yêu cầu bên B chở hành khách đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị loại vé với lộ trình đã thỏa thuận.

– Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý.

Nghĩa vụ bên A

-Thanh toán đủ cước phí vận chuyển hành khách.

– Có mặt tại địa điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận.

– Tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của bên vận chuyển và các quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thương lượng được, hai bên sẽ đưa vụ việc ra Toà án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN                                                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Tải link mẫu: Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách mới nhất
Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách mới nhất

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng vận chuyển là gì?

  • Cần cung cấp đầy đủ thông tin hàng hóa vận chuyển, như tính chất hàng, tên hàng hóa vận chuyển, đơn vị tính giá cước, v.v.
  • Địa chỉ giao nhận hàng hóa rõ ràng
  • Thời gian nhận hàng.
  • Phương tiện vận chuyển.
  • Cách thức giao nhận hàng hóa
  • Thanh toán cước phí vận chuyển hàng hóa
  • Quyền, nghĩa vụ của bên thuê và bên nhận vận chuyển.
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng .
  • Chữ kí xác nhận, đóng dấu của hai bên.

Trên đây là nội dung hướng dẫn hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Hi vọng thông tin kịp thời và hữu ích cho bạn. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này nhé.

Xem thêm: Bài văn khấn về nhà mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *